Stipendit

Osallistujan on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisen tueksi. Stipendit haetaan varsinaisen ilmoittautumisajan sisällä (1.-31.3.2021), jonka jälkeen hakeminen ei ole enää mahdollista. Stipendihakemus tehdään Kuksassa leiri-ilmoittautumisen yhteydessä.

Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee leiriorganisaatiosta erillään toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella, eikä siihen tarvitse liitteitä.

Stipendin hakijan tulee olla Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsen ja hänellä tulee olla jäsenmaksu maksettuna tai jäsenmaksuvapautus saatuna.

Stipendejä voi hakea kahdessa eri kategoriassa, jotka ovat 50 % ja 100 % leirimaksun suuruudesta. Päiväleirimaksuihin ei voi hakea stipendiä. Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi.

Stipendiryhmä kertoo päätöksistään suoraan osallistujalle ja ne huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta 30.4. mennessä.