Leirilippukuntapestit

Leirilippukunnan toimintaa johtaa leirilippukunnanjohtajisto, joka koostuu leirilippukunnanjohtajasta (leirilijo), leirilippukunnanjohtajan apulaisesta (leiri-leka), sudenpentu- ja seikkailijavastaavasta (suse-sankari), sudenpentu- ja seikkailijavastaavan apulaisista (suse-suhari) sekä tarpoja- ja samoajaluotsista (tasa-taituri). Jos olet kiinnostunut leirilippukuntapestistä, ole yhteydessä oman lippukuntasi leiriyhteyshenkilöön tai leirilippukuntasi johtajaan!
Lue pestausohjeet tästä.

Pestikuvaukset

Leirilijo ja leirileka

 • Leirilippukunnanjohtaja eli leirilijo vastaa leirilippukunnan toimivuudesta kokonaisuutena ja pitää langat käsissään.
 • Leirilijo ja leirileka jakavat sopimallaan tavalla seuraavat tehtävät:
  • Johtajiston pestaaminen
  • Johtajiston jaksamisesta huolehtiminen
  • Tiedottaminen leirilippukunnanjohtajistolle
  • Tiedottaminen ja markkinointi osallistujille ja heidän vanhemmilleen
  • Suunnittelukokousten järjestäminen
  • Vanhempainillan järjestäminen
  • Leirillä llpkj-tapaamisiin osallistuminen
  • Yhteyshenkilönä toimiminen leirilippukunnan ja leiriorganisaation välillä
  • Leirilippukunnan johtaminen leirillä
 • Leirilijon ja leirilekan pestaavat Muiskun yhteisöpäällikkö Oona ja/tai yhteisömestari Katri.

Suse-sankari
Suse-sankari on leirilippukunnan johtajistossa vastuussa sudenpentujen ja seikkailijoiden hyvinvoinnista omassa leirilippukunnassa. Hän on lasten lähiaikuinen, jolta jokainen leirilippukunnan sudenpentu ja seikkailija osaa pyytää apua. Suse-sankari huolehtii sudenpentujen ja seikkailijoiden olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suse-sankari vahtii, että lapsilla on oikeat varusteet mukanaan ohjelmiin mentäessä. Suse-sankari ohjeistaa myös suse-suhareita, jotka ovat hänen apukäsinään sudenpentujen ja seikkailijoiden liikuttelussa ympäri leiriä. Hän myös välittää sudenpentujen ja seikkailijoiden kuulumiset leirilippukunnan muulle johtajistolle. Suse-sankarin kannattaa olla taitava ja organisointikykyinen henkilö, joka osaa pitää leirilippukunnan nuorimmat hallussa. Suse-sankarin kannattaa olla paikalla koko leiri, sillä sudenpentujen lähtiessä seikkailijat jäävät vielä leiriin. Suse-sankarin pesti on 100% leiripesti.

Suse-suhari
Koska leirin alussa leirin nuorimpia on paikalla suhteessa eniten, tarvitsee taitava suse-sankari kuitenkin apukäsiä sudenpentujen ja seikkailijoiden ohjaamisessa. Suse-suharin tehtävänä on auttaa suse-sankaria varmistamaan, että kaikilla sudenpennuilla ja seikkailijoilla on oikeat tavarat mukanaan oikeissa ohjelmissa ja että heillä on kaikki hyvin. Suse-suharina voi toimia esimerkiksi taitava samoaja, joka kuuntelee tarkasti suse-sankarin lapsille antamat ohjeet ja ohjaa lapsia noudattamaan niitä. Suse-suhareita voi olla leirilippukunnassa useita ja pestiä voi jakaa esimerkiksi samoajille 50% leiripestinä.

Tasa-taituri
Vaikka tarpojat ja samoajat ovat jo nohevia partiolaisia, kaipaavat hekin aikuisen tukea arjen askareissaan. Tasa-taituri toimii viestin välittäjänä, turvallisena aikuisena ja saattajana tarvittaessa tarpojien ja samoajien leiriarjessa. Hän varmistaa, että tarpojilla on oikeat tavarat mukana oikeissa ohjelmissa, oikeaan aikaan. Hän kannustaa ja patistaa nuoria johtajia tarttumaan vastuutehtäviin ja osallistumaan omaan ohjelmaansa. Tasa-taituri pysyttelee myös tietoisena vaeltajien ja aikuisten ohjelmasta, ja vinkkaa tarvittaessa heille sopivasta ohjelmasta. Tasa-taiturin pesti on 100% leiripesti.