Mikä on Muisku?

Muisku ’20 on Partiokannuksen ja koko Vantaan alueen partiolaisten yhteinen kesäleiri. Leiri järjestetään Palotarus-leirialueella Padasjoella. Alueleirin ajankohta on 28.7.–4.8.2021. Leirille odotetaan noin 700 leiriläistä, joista suurin osa on vantaalaisia partiolaisia.

 

Leirin tavoitteet

1.

Yhtenäinen Vantaa

Vantaan partiolippukuntien kesken on ollut jo pidempään melko selkeä jako Itä- ja Länsi-Vantaan välillä. Jotta Vantaalla partiotoiminta olisi yhtenäistä, haluamme keskittyä leirillä Vantaan yhteishengen luomiseen ja vantaalaisen partiotoiminnan brändin kehittämiseen. Vantaalla lippukuntatoiminnassa lippukuntien aktiiviset johtajat toimivat enemmän yhdessä esimerkiksi aluetapaamisissa. Nuoremmat partiolaiset toimivat Vantaalla taas tiiviimmin omissa lippukunnissaan, jolloin alueen muut partiolaiset eivät tule heille yhtä tutuiksi viikoittaisessa partiotoiminnassa. Viikon kesäleiri onkin oiva paikka tutustua uusiin partiolaisiin ja luoda ystävyyttä yli lippukuntarajojen.
2.

Helppo tulla ja tehdä

Partio on ennen kaikkea harrastus, mutta myös vapaaehtoistyötä. 700 hengen leirin valmistelut ja pyörittäminen vaatii todella suurta panosta vantaalaisilta partionjohtajilta. Vaikka työmäärä on suuri, haluamme että jokainen tekijä ja leiriläinen voi pitää hauskaa ja nauttia olostaan. Leirin tavoitteena on haalia mahdollisimman paljon vapaaehtoisia tekijöitä, jotta työmäärä jakautuisi tasaisesti, eikä kenenkään tarvitsisi tehdä liian raskasta pestiä, oman jaksamisen kustannuksella.

Leirillä haluamme välittää tekijöille ja leiriläisille niin hyvän leirikokemuksen, jotta partioharrastusta halutaan jatkaa vielä leirinkin jälkeen.

Tavoitteeseen kuuluu myös esteettömyyden huomioiminen. Haluamme, että jokainen leiriläinen kokee olevansa tervetullut leirille juuri sellaisena kuin itse on. Erilaiset rajoitteet pyritään myös huomioimaan mahdollisimman hyvin leiriarjessa, jotta kaikki voivat osallistua leirielämään täysipainoisesti.
3.

Kestävä kehitys

Leirin suunnittelussa ja toteutuksessa haluamme huomioida ympäristön. Jokainen leirin osa-alue huomioi kestävän kehityksen omassa toiminnassaan. Ympäristön ajattelu ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava toiminta on niin partiokasvatuksen mukaista kuin myös erityisen tärkeää nykyaikana, kun ilmastoasiat ovat suuresti esillä. Partioleiri on oiva paikka saada myös lapset ja nuoret ajattelemaan oman toiminnan seurauksia ympäristössä. Kestävä kehitys huomioidaan leirin suunnittelussa mm. seuraavasti: leirille ei osteta mitään turhaa, leirin hiilijalanjälki pyritään pitämään mahdollisimman matalana ja välttämättömät päästöt yritetään kompensoida mahdollisuuksien mukaan, suositaan kotimaista ja kestävää sekä tehdään kierrätys mahdollisimman helpoksi.

Kansainvälisyys

Leirille kutsutaan kansainvälisiä osallistujia. Muun muassa Partiokannuksen pohjoismaisista ystävyyskaupungeista kutsutaan osallistujia. Kutsuja leirille on lähetetty myös ranskalaisille ja belgialaisille partiolaisille.
Syksyn 2019 aikana kartoitetaan myös muita mahdollisia maita, joista voisi kutsua kansainvälisiä vieraita. Leirille odotetaan maksimissaan noin viittäkymmentä kansainvälistä vierasta.