Yhteisömestari

Kiinnostaako sinua erityisesti leirilippukuntien johtajiston osallistujakokemukseen vaikuttaminen? Onko sinulla ideoita miten lippukuntien johtajien leirikokemuksesta saataisiin paras mahdollinen? Onko sinulla ajatuksia siitä, mitkä lippukunnat muodostaisivat yhdessä just parhaan leirilippukunnan? Jos joku näistä osui, tämä pesti on sinulle!

Yhteisömestarin pestissä:

  • Olet mukana suunnittelemassa ja muodostamassa leirilippukuntia
  • Huolehdit yhdessä osallistujajohtajan kanssa, että kaikissa leirilippukunnissa on tarvittavat johtajat ja heidät on pestattu tehtäväänsä
  • Osallistut aktiivisesti leirilippukunnanjohtajille viestimiseen ennen leiriä sekä sen aikana ja keräät heiltä myös palautetta
  • Huolehdit leirilippukunnan johtajiston jaksamisen tukemisesta yhdessä seurakuntien partioseppojen kanssa
  • Olet mukana rakentamassa leirilippukuntien ja koko leirin yhteishenkeä

Vaatimukset: Kiinnostus vantaalaiseen partioon on must! Kontaktit vantaalaisiin lippukuntiin auttavat pestissä, mutta niitä voi hyvin luoda myös pestin aikana. Aiempi kokemus leirille osallistumisesta lippukunnan johtokolmikon jäsenenä auttaa myös pestissä, mutta ei ole välttämätöntä.

Pestin vaatima ajankäyttö: syksyn 2020 aikana pesti ei vielä vaadi kovinkaan paljon aikaa (noin 1-2 iltaa per kuukausi), vuodenvaihteen jälkeen pestissä on jo hieman enemmän tekemistä (arviolta yhteensä noin 1-2 päivää kuukaudessa). Leirin aikana pesti on kokoaikainen, mutta kuitenkin niin että vapaa-aikaa jää esimerkiksi ohjelmaan osallistumiseen.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: osallistujajohtaja oona.pentala-nikulainen@partio.fi